Posted on: 2 grudnia 2018 Posted by: Michal Comments: 0
folie laminowane rozpuszczalniki i rozcieńczalniki do farb i lakierów

Rozprawiając o przemyśle, a także o wielu innych dziedzinach życia, często możemy spotkać się z pojęciem surowca. Intuicyjnie używamy tego słowa, jednak poproszeni o jego zdefiniowanie, możemy mieć z tym nie lada problem.

Warto jednak wiedzieć, jakie jest właściwe znaczenie tego słowa i czy można używać go wyłącznie w związku z branżą górniczą. Surowiec oznacza przede wszystkim materiał, który nie jest jeszcze finalnym produktem, ale jest przeznaczony do dalszej obróbki.

Mogą stanowić nie tylko produkt przemysłu wydobywczego, jak w przypadku węgla kamiennego, brunatnego czy ropy naftowej, ale również rolnictwa czy leśnictwa. W niektórych przypadkach powstają także w wyniku przerobu odpadów.

Często mówimy więc o surowcach w kontekście tematu segregacji śmieci. Materiały, które w swojej pracy wydobywają górnicy, określane są mianem surowców energetycznych.

Jak łatwo się domyślić, swoją nazwę zawdzięczają faktowi, iż wykorzystuje się je do uzyskiwania energii oraz ciepła. Większość paliw kopalnych zaliczamy do nieodnawialnych źródeł energii.

Pomimo faktu, że możliwe jest ich odnowienie się, ten proces trwałby zbyt długo, by móc uznać je za źródła odnawialne.