Posted on: 23 stycznia 2019 Posted by: Michal Comments: 0
www.laboratoire.pl producent krzeseł iso

O sile kraju stanowi jego rozwój gospodarczy. W Polsce mamy do czynienia z kilkoma bardzo prężnie działającymi ośrodkami przemysłowymi, które wykazują dużą koncentrację przemysłu i które w związku z tym, uwzględniając wiele charakterystycznych cech, nazwać można okręgami przemysłowymi. Obecnie wyróżniamy następujące okręgi przemysłowe: Górnośląski (GOP), Rybnicki, Bielski, Częstochowski, Krakowski, Opolski, Kalisko-Ostrowski, Lubelski, Tarnobrzeski, Piotrkowsko-Bełchatowski, Warszawski, Łódzki, Karpacki, Rzeszowski, Staropolski, Wrocławski, Sudecki, Bydgosko-Toruński, Szczeciński, Gdański, Legnicko-Głogowski oraz Poznański.

Niepodważalnie największym oraz najbardziej znaczącym okręgiem przemysłowym dla naszego kraju jest GOP. To okręg, wokół którego zlokalizował się przemysł w związku z wydobyciem na tym terenie węgla kamiennego. To typowy okręg surowcowy, na którym dominujący jest przemysł ciężki, w tym hutnictwo żelaza, energetyka, górnictwo węgla kamiennego oraz przemysł maszynowy.