Posted on: 29 grudnia 2018 Posted by: Michal Comments: 0
https://korpax.pl/oferta/armatura-spozywcza/zlaczki/ https://kroma.com.pl/

Praca górnika uznawana jest za fach bardzo ciężki i mozolny. Prawdopodobnie postrzegamy ją w ten sposób, ze względu na to, że górnik w swojej pracy zwykle musi się dość znacznie wybrudzić.

Tymczasem istnieją także inne metody wydobywania kopalin, które nie wymagają od pracowników kopalni aż takiego poświęcenia. Dowodem na to może być istnienie kopalni otworowych.

W swojej specyfice różnią się one zarówno od kopalni głębinowych, w których wykwalifikowani górnicy muszą pracować pod ziemią, jak i od tych odkrywkowych, gdzie prace wydobywcze polegają na pozyskiwaniu surowców znajdujących się na powierzchni ziemi.W przypadku górnictwa otworowego, mamy do czynienia z wydobywaniem kopalin zalegających głęboko w ziemi, jednak nikt nie musi po nie „schodzić”.

Michor

Wydobycie odbywa się za pomocą specjalnie przygotowanych otworów. W kopalniach otworowych pozyskiwanie surowców ma związek raczej z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niż fizycznej siły.

Czynnik wydobywczy mogą stanowić w tym przypadku rozpuszczalniki, nośniki ciepła, bakterie itp. Wtłaczanie do wnętrza odwiertu odpowiednich elementów prowadzi do odprowadzenia kopaliny na zewnątrz.

W ten sposób eksploatuje się między innymi wody mineralne, ropę naftową, złoża siarki czy sól kamienną lub potasową.