Posted on: 11 marca 2019 Posted by: Michal Comments: 0

Narwiański Park Narodowy zalicza się do jednych z najmłodszych parków Polski, ponieważ został utworzony w 1996 roku. Powodem założenia tego parku była chęć ochrony unikalnej flory i fauny tego obszaru. Już sama rzeka Narew może urzekać swymi widokami. Na przestrzeni lat ukształtowały się bowiem koryta tej rzeki, które naprzemiennie rozdzielają się i złączają.

Flora parku reprezentowana jest przede wszystkim przez roślinność bagienną. Z kolei niektóre obszary pokryte są przez łąki. W Narwiańskim Parku Narodowym występuje ponad 20 roślin, które objęte zostały całkowitą ochroną. Jest to m.

in. goździk pyszny, rosiczka okrągłolistna czy mieczyk dachówkowaty. Obszar ten jest również niezwykle istotny pod względem występowania ptactwa lęgowego. Narwiański Park Narodowy uchodzi za jeden z najważniejszych pod względem obecności ptactwa wodno-błotnego.

Warto wspomnieć, że w parku tym spotkać można nawet 40 gatunków ssaków. Wśród nich najbardziej powszechne są ssaki kopytne, drobne czy gryzonie nadrzewne.