Posted on: 14 stycznia 2019 Posted by: Michal Comments: 0
https://purelife.net.pl/ fizjoterapeuta koszalin

Pod pojęciem osób niepełnosprawnych fizycznie, rozumiemy ludzi, którzy posiadają dysfunkcje narządu ruchu, a więc uściślając – kończyn górnych, kończyn dolnych lub kręgosłupa. Dysfunkcje te istotnie wpływają na ograniczenie sprawności narządu ruchu i mogą mieć różne pochodzenie (wynik urazu, rozwijająca się choroba lub wada wrodzona).

Jak wykazują statystyki, w Polsce niemal co druga osoba niepełnosprawna wykazuje dysfunkcje narządu ruchu. A zatem niepełnosprawność fizyczna jest jedną z najczęściej występujących rodzajów niepełnosprawności w naszym kraju.

Osoby niepełnosprawne fizycznie, w zależności od rodzaju i stopnia uszkodzenia narządu ruchu, mogą wykonywać różne rodzaje aktywności zawodowej. Należy przy tym zauważyć, że zdecydowanie większe możliwości znalezienia zatrudnienia maja osoby z uszkodzeniem kończyn dolnych, niż osoby wykazujące uszkodzenie kończyn górnych.

Jak wskazuje WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) uszkodzenia narządu ruchu, będące wynikiem wypadku lub choroby, klasyfikuje się następująco: deformacja narządu ruchu; uszkodzenie i/lub brak w budowie anatomicznej narządu ruchu; zaburzenia motoryki narządu ruchu.