Posted on: 25 stycznia 2019 Posted by: Michal Comments: 0
exit popup

Ostatnio coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest korzystanie z serwerów w chmurze. Zdecydowana większość użytkowników nie rozumie jednak schematu ich działania, a także nie jest świadoma ryzyka jakie niesie z sobą korzystanie z tego rozwiązania.

Dane gromadzone w chmurze są dostępne dla nas jako zweryfikowanych użytkowników niemal na każdym urządzeniu, z którego korzystamy. Trzeba bezsprzecznie przyznać, iż jest to niezwykle wygodne rozwiązanie.

Dostęp do poczty i kluczowych dla nas danych mamy zarówno z poziomu tabletu, telefonu, komputera, jak i telewizora. Problem pojawia się jednak wówczas, gdy nieuprawniona osoba zyska dostęp np.

flowerbed.pl

do naszego telefonu. Wówczas możemy zostać pozbawieni wszystkich cennych danych lub dostaną się one w niepowołane ręce.

Korzystając z chmur obliczeniowych musimy ponadto być świadomi tego jakie dokładnie dane udostępniamy, bowiem zdarza się niezwykle często, iż wiele osób udostępnia znacznie więcej danych niż planowało to zrobić.