Posted on: 13 lutego 2019 Posted by: Michal Comments: 0
www.pbdclnt.com busy do niemiec lubuskie

Słowiński Park Narodowy znajduje się w województwie pomorskim. Zajmuje powierzchnię ponad 18 ha. Największa część tej powierzchni przypada na wody. Lasy zajmują ok. 25% powierzchni.

Pozostała część przypada na bagna czy wydmy. Przyjmuje się, że park ten został utworzony w 1967 roku. Na terenie parku znaleźć można przeróżne ekosystemy leśne. Do nich zaliczają się m.in.

sosny, świerki czy olchy. Z kolei najbardziej powszechna roślinność to m.in. rośliny naczyniowe, glony, grzyby. Obfitość tego typu roślinności wynika z panującego tu klimatu.

Lata są chłodne, za to zimy ciepłe. Słowiński Park Narodowy słynie także z rozmaitych gatunków zwierząt. Za najlepiej poznane uchodzą owady. Niektóre z nich znajdują się pod ochroną. Najpowszechniejszym typem owadów są chrząszcze.

Duża ilość wód stwarza dobre warunki dla rozwoju zwierząt wodnych. Najbardziej typowe są gatunki ryb słodkowodnych oraz morskich. Słowiński Park Narodowy znajduje się na listach międzynarodowych obszarów chronionych.