Posted on: 10 lutego 2019 Posted by: Michal Comments: 0
https://euroland.pl/produkty/a01-sublimacja/a01-kubki/040-szklane,2,7824 napędy do bram

Stal jest powszechnie znana jako stop żelaza i węgla stosowany w przemyśle metalurgicznym, a także innych gałęziach przemysłu przetwórczego na szeroką skalę. Często jednak słyszymy wśród jej parametrów określenie hartowności, jednak nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć to fachowe pojęcie. Hartowność stali jest to zdolność do tworzenia w trakcie hartowania, czyli obróbki termicznej polegającej na nagrzaniu materiału do danej temperatury i przebudowie struktury wewnętrznej materiału dzięki uzyskanej temperaturze, struktury martenzytycznej.

www.dariuszkuc.pl

A czym jest struktura martenzytyczna? Jest to struktura, która powstała na drodze przemian martenzytycznych i której cechą charakterystyczną jest bardzo duża twardość. Stopień hartowności stali w dużej mierze zależy od procentowej zawartości węgla w stopie, która warunkuje także twardość materiału. Jednakże sama zdolność stali do tworzenia struktury martenzytycznej jest cechą niezwykle istotną i wykorzystywaną w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego.