Posted on: 3 listopada 2018 Posted by: Michal Comments: 0
szlabany automatyczne poszewki do sublimacji

W przemyśle metalurgicznym najważniejszym surowcem są metale i ich stopy, które dzielone są według różnych klasyfikacji i opisywane przez wzgląd na poszczególne właściwości chemiczne, fizyczne czy mechaniczne.

A jakie są fizyczne parametry opisujące właściwości metali? Wśród fizycznych parametrów opisujących właściwości metali wyróżnia się rozszerzalność z podziałem na rozszerzalność liniową i objętościową, ciepło właściwe oraz oporność elektryczną.

Ponadto do fizycznych parametrów charakteryzujących cechy metali zalicza się także przewodność, z wyróżnieniem przewodności cieplnej i temperaturowej.

http://oczyszczalniesciekow.net.pl/oborniki.html

Warto zaznaczyć, że często do parametrów fizycznych zaliczana jest także przenikalność magnetyczna.

Nie ulega wątpliwości, że fizyczne parametry opisujące właściwości metali to tylko jedno z wielu ujęć charakterystyki tego surowca wykorzystywanego w przemyśle metalurgicznym, jednakże ujęć niezwykle rozbudowanych i ważnych, dlatego też warto poświęcić mu uwagę.