Posted on: 23 grudnia 2018 Posted by: Michal Comments: 0
dekarbud.pl Kingspan BioSafe

GOP, czyli Górnośląski Okręg Przemysłowy powstał dzięki faktowi, iż na terenie Górnego Śląska występowały w sposób naturalny oraz w dużej ilości złoża węgla kamiennego, ołowiu i cynku.

To okręg, który z uwagi na rozwijające się tu rozmaite dziedziny przemysłowe skupia olbrzymią ilość mieszkańców, którzy w dużej mierze znajdują na tym obszarze zatrudnienie w rozmaitych branżach przemysłu ciężkiego.

http://e-keller.pl/products/farby-do-tampodruku/

Jeszcze do niedawna większość aktywnych zawodowo ludzi pracowała w przemyśle, w szczególności zaś w górnictwie węgla kamiennego, także w przemyśle koksowniczym, hutnictwie żelaza oraz cynku i ołowiu.

Jednak z uwagi na złą sytuację gospodarczą oraz nierentowność wielu kopalń, stopniowo wycofuje się zatrudnienie w tych właśnie branżach, znajdując alternatywne formy zatrudnienia.

Do największych miast regionu zalicza się Katowice, Chorzów, Gliwice, Sosnowiec, Bytom, Zabrze, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie, Tychy, Dąbrowę Górniczą, Mysłowice, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, czy Jaworzno.

W ramach GOP-u wydzieliły się też mniejsze, swoiste subregiony, jakimi są Górnośląskie Zagłębie Węglowe oraz ROW, czyli Rybnicki Okręg Węglowy.