Posted on: 22 grudnia 2018 Posted by: Michal Comments: 0

Poza błędami, które powodują, że program nie działa tak jak powinien, istnieją jeszcze inne typy błędów, jakie zdarzają się w bardzo wielu aplikacjach.

Są to tak zwane dziury w oprogramowaniu, które wiążą się ściśle z zagadnieniem bezpieczeństwa w sieci.

Nawet programy, które nie łączą się bezpośrednio z internetem i nie wykorzystują jego zasobów w regularnym działaniu, mogą stanowić zaplecze dla hakerów lub złośliwego kodu jaki trafia na nasze komputery.

Mamy wówczas do czynienia ze zjawiskiem zwanym z angielska backdoor, kiedy to za pośrednictwem którejś z działających aplikacji można zaatakować komputer ofiary z zewnątrz.

www.unhuman-familia.pl

Stąd zespoły programistów pracujące nad rozwojem poszczególnych programów powinny przykładać wiele starań, aby groźnych dziur w kodzie nie było.

Służą temu specjalne testy i badania, na które w praktyce może sobie pozwolić jedynie część wydawców, albowiem generują one znaczące koszty.

Istnieją również organizacje i społeczności, które specjalizują się w analizowaniu dostępnych programów pod kątem błędów w zabezpieczeniach.