Posted on: 4 grudnia 2018 Posted by: Michal Comments: 0
rozcieńczalnik lakowy Skup złomu Ruda Śląska

Termin transformacji ustrojowej zrobił wielką karierę w naukach społecznych.

Pojawił się on na przełomie lat 80.

i 90.

, kiedy to w Europie Środkowej zapoczątkowano realne procesy zmiany systemu z socjalistycznego na kapitalistyczny.

Poza zmianami w gospodarce miały również miejsce poważne zmiany w sferze politycznej – zamiast państwowego autorytaryzmu, który zawierał w sobie ograniczenia swobód obywatelskich oraz wolności prasy i zgromadzeń, pojawiła się demokracja, czyli zupełnie inny model ustrojowy.

https://www.mapalu.pl/

W ramach tych przemian mieści się także industrializacja, która w pewnych obszarach zaczęła zachodzić niejako od nowa.

Mowa tutaj o sytuacji, w której przemysł już mocno rozwinięty, ale mający spore zapóźnienia technologiczne wobec Zachodu, zaczął podlegać stopniowej modernizacji.

W zależności od branży przemiany musiały być głębsze lub płytsze, jednak za każdym razem miały na celu zwiększenie wydajności, efektywności i zyskowności.

Bywało również tak, że pod wpływem zachodzących zmian niektóre zakłady zmieniały profil działalności lub kończyły ją.