Posted on: 18 stycznia 2020 Posted by: Michal Comments: 0
www.hoergertshausen-obb.de serwis ekspresów do kawy DeLonghi

Postęp wpływa na funkcjonowanie całych narodów, ale przede wszystkim ludzkości jako takiej. Należy jednak zaznaczyć, że skala rozwoju technicznego jest bardzo różna w zależności od tego, jak przedstawia się poziom rozwoju gospodarczego i zamożności konkretnego społeczeństwa. Ci, którzy żyją w społeczeństwach uboższych i w krajach słabiej rozwiniętych mają spore problemy z korzystaniem z dobrodziejstw technicznego postępu. Stopniowo jednak realia ulegają zmiano. Kraje, które jakiś czas temu były zaliczane do słabo rozwiniętych mogą odnotować, jak bardzo zmienia się rzeczywistość wokół nich.

Polska może być w tym zakresie przykładem. W momencie upadku komunizmu nasz kraj był w wielu obszarach poważnie w tyle za Zachodem, ale sukcesywnie na przestrzeni lat zaczęło się to zmieniać na korzyść. Cały czas możemy zresztą te przemiany zaobserwować. Technika ma w tym wszystkim zasadniczą rolę do odegrania, co nie powinno raczej nikogo dziwić. To przecież coś, co odczuwamy w gruncie rzeczy każdego dnia w różnych obszarach.

Dzięki technice możemy dostać się szybko w dowolne niemal miejsce. Raz w tym celu korzystamy z transportu lądowego, raz z lotniczego czy morskiego, jednakże możliwości poruszania się po świecie i docierania w rozmaite miejsca są dziś zdecydowanie większe niż kiedykolwiek wcześniej w dziejach ludzkości. A przecież inżynierowie nie powiedzieli ostatniego słowa. Cały czas trwają prace nad nowymi rozwiązaniami, które mają uczynić transport efektywniejszym, szybszym, tańszym i bardziej przyjaznym dla środowiska naturalnego. Nie da się bowiem zaprzeczyć temu, że rozwój techniki może w pewnym stopniu obciążać środowisko.

Mądrość w korzystaniu z postępu technicznego – mile widziana! Pojawia się tutaj istotny postulat, aby wprowadzać w życie ideę tak zwanego zrównoważonego rozwoju, która w praktyce jest rozmaicie definiowana. Chodzi w niej głównie o wymiar socjalny zmian i szeroko rozumianego postępu, w którym w miarę możliwości powinny brać udział różne grupy społeczne. Na tym jednak nie koniec, ponieważ rozwój nie powinien szkodzić planecie. Świat roślin i zwierząt bywa w praktyce silnie obciążony naszymi staraniami o jak najszybszy i wszechstronny postęp. Oznacza to, że trzeba szukać rozwiązań, które pozwolą mniej szkodzić naszemu otoczeniu.

Technika może w tym ogromnie pomóc, a jednocześnie sama w sobie generuje sporo tych obciążeń. Jest w tym pewien paradoks, który ludzkość powinna ostatecznie rozwiązać. Żyjemy w takim świecie, w którym zmiany stają się normą i podążają one w bardzo różnym kierunku. Bez wątpienia technika jest jednym z tych obszarów, w których każdy z nas może zanotować szczególną dynamikę i nie ma w tym nic dziwnego. Warto mieć to na uwadze i korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które serwują nam techniczne przemiany.

Zdecydowana większość z nich daje nam ogromną szansę na poprawę jakości życia i uzyskiwanie rozmaitych efektów, na których nam zależy. Z techniki warto jednak korzystać mądrze – ponieważ jedynie wówczas będzie ona naprawdę wartościowa, a przy tym nie zaszkodzi środowisku czy osobom postronnym. Z całą pewnością jest to w zasięgu każdego człowieka. Wystarczy podchodzić do życia w sposób bardziej refleksyjny.