Posted on: 31 stycznia 2019 Posted by: Michal Comments: 0
www.wygrajwkolorze.pl linie lotnicze z poznania

Do jednych z największych parków narodowych Polski należy zaliczyć Kampinoski Park Narodowy. Jego obszar liczy ok. 39000 hektarów. Usytuowany jest w województwie mazowieckim. Powierzchnia Kampinoskiego Parku Narodowego jest różnorodna. Na jego terenie znajdują się m.

in. kompleksy wydmowe, które porośnięte są lasami. Dużą różnorodnością cechuje się flora tego parku. Charakteryzuje się współwystępowaniem roślinności torfowej, wydmowej czy bagiennej. Warto wspomnieć, że na ukształtowanie terenu Kampinoskiego Parku Narodowego wpływ miała działalność człowieka. Znaczna część obszaru to lasy.

Dominującym gatunkiem jest w nich sosna. W Kampinoskim Parku Narodowym znajduje się ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych. Część z nich objęta jest ochroną gatunkową. Jednym z najbardziej charakterystycznych gatunków tego parku jest występowanie brzozy czarnej. Przedstawicielem fauny są z kolei łosie, bobry oraz rysie. Duża różnorodność występuje także wśród ptaków.

Przykładem mogą być chociażby żurawie, kruki czy czaple.